Het Frater Aurelio SBO valt onder het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, wat betekent dat onze school een vorming geeft waarbij de katholiek-christelijke levensbeschouwing centraal staat. Dat het Frater Aurelio SBO een katholieke school is, houdt niet in dat zoveel mogelijk studenten lid moeten worden van de Katholieke Kerk. Onze vorming moet wel de mogelijkheden scheppen tot kennis en waardering van christelijke waarden en normen.

In 1971 begon de MAO (het Middelbaar Administratief Onderwijs) met secretariële en administratieve opleidingen op middelbaar niveau. In 1993 kregen wij de afdeling KABO (Kort Administratief Beroepsonderwijs) die heeft bestaan tot en met 2003. Dit was een tweejarige mbo-opleiding. In 1999 waren er al voorbereidingen voor een naamsverandering en verhuisde de MAO van Buena Vista naar een locatie in de wijk Bonam. In december 2001 verhuisde een deel van de opleidingen van Bonam naar Pietermaai en werd er een aanvang gemaakt met de nieuwe onderwijsstructuur van het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs).

Er kwamen toen nieuwe studierichtingen bij. In 2006 werd `mbo’ veranderd in `sbo’, secundair beroepsonderwijs, meegaand met de onderwijsvernieuwingen op ons eiland.

Alle opleidingen van het Frater Aurelio SBO vallen onder de economische sector. Het doel is jonge mensen zodanig op te leiden, dat zij straks als kundige ‘professionals’ en volwaardige leden van de maatschappij kunnen functioneren. Dit komt ook tot uiting in onze visie en missie.

Missie

Het Frater Aurelio SBO draagt er zorg voor dat haar studenten normen, waarden, kennis en vaardigheden ontwikkelen zodat zij sociale, zelfstandige, integere burgers en professionals in de samenleving zullen zijn, toegerust met de mogelijkheid zich verder te ontplooien.

 

 

Visie

Frater Aurelio SBO ta brinda su studiantenan un enseñansa profeshonal i formashon sólido pa un futuro sigur.